Homestaging
Home staging je termín čím dál častěji skloňovaný a ač v USA je profese Home stagera již téměř 40 let pevně zakořeněná, u nás v podstatě začíná. Co je tedy Home staging? Home staging je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Home staging se tedy zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet (Definice z Wikipedie). Home stager jednoduchými cílenými kroky zvýrazňuje přednosti nemovitosti a odkrývá potenciál daného prostoru tak, aby si zájemce dovedl představit, že zde může on sám žít, že je v prostoru potenciál pro jeho domov.
Určitá investice je u home stagingu zapotřebí, ale rozhodně se vyplatí, neboť nemovitost, je-li home staging udělán správně, se pronajme/prodá rychleji za více peněz. A určitě se vyplatí investovat například jeden nájem, který urychlí prodej nemovitosti, která by jinak čekala na pronájem/prodej třeba ještě několik dalších měsíců.