Posunutí funkce a významu Volume 1Myslím, že jsem narazila na nesmrtelné téma a v interiérovém designu absolutně nepostradatelné. A tohle určitě není jediný článek, který o něm píšu. Proto mu hned nyní dávám do názvu Volume 1. Pokračování přijdou.Jak jste si mohli všimnout, mám ráda motta. A jedno od Paula Allairea zní: „ Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.“Dávat věcem nový smysl je krásné. Mají novou šanci a díky originálnímu výsledku se často stávají nesmrtelnými. Mají příběh, lehkost, vtip a nenucenost.Sama ve svých návrzích přicházím s takovým posunutím významu. Někdy větším, někdy menším. Ale není to v prvním plánu. Přijde to samo buď jako řešení nějaké nedostatečnosti, přidání vtipu a zlehčení konceptu, jako touha klienta ponechat si nějaký prvek kvůli silné emocionální vazbě nebo třeba nemohu najít to, so jsem si vymyslela, tak posunu význam toho, co nalézt lze. Důvodů je spousta a nikdy jim jako „doprovod“ nesmí chybět hravost.Zde kupříkladu nádherné „ožité“ dveře dostaly funkci čela romantické postele.